Reïncarnatie

en Leven Na De Dood

 

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Bekijk onze video op youtube

 

 

 

‘Helderheid is niet het resultaat van verbale assertiviteit, maar van intens zelf-gewaarzijn en juist denken. Juist denken is niet het resultaat van  een ontwikkeld intellect, evenmin is het een zich conformeren naar een vastliggend patroon, hoe waardig of edelmoedig dat ook moge zijn. Juist denken komt tot stand door zelfkennis. Zonder jezelf  te kennen is er geen basis voor het denken.Zonder zelfkennis is dat wat je denkt onjuist….  Er ligt hoop in de mens, niet in de maatschappij, niet in systemen of in georganiseerde religieuze systemen. Er ligt hoop in jou en mij.’

                               Jiddu  Krishnamurti

                                            

 

 

Woordenlijst:

 

Akasha: Akasha kronieken. Sanskriet: betekent ether. De verzameling van alle informatie over en uit alle levens en gebeurtenissen  in het heelal in verleden, heden en toekomst.

Astraal lichaam:  Fijnstoffelijk dubbel van dit fysieke lichaam.

Aura: Energetisch trillingsveld rond het lichaam.  Kan gefotografeerd worden met de zgn Kirlianfotografie.

Bardo: Tibetaans. De periode tussen twee levens.

Chakra: Sanskriet. Betekent letterlijk ‘wiel’. Belangrijk energieknooppunt in het lichaam.

Chi: zie Qi

Ectoplasma : Dampachtige substantie  die door een overleden persoon gebruikt wordt om zich te manifesteren. Kan verschillende vormen aannemen.

ESP:  Extra Sensory Perception.  Buitenzintuiglijke waarneming. Bijv. telepathie, helderziendheid, helderhorendheid, enz

EVP: Electronic Voice Phenomena. Communicatie met overledenen via electronische middelen, zoals          bandopnemers (beginperiode) en cassetterecorders.

ITC: Instrumental Transcommunication. Eigenlijk hetzelfde als EVP. Alle communicatie met de parallelle wereld d.m.v. technische hulpmiddelen, incl. fax, telefoon, computer, videorecorder, enz.

Karma: Sanskriet. De wet van oorzaak en gevolg

Klinische dood: Toestand waarin alle lichaamsfuncties zoals hartslag en ademhaling en ook de hersenactiviteit stoppen.

Linga Sarira:  Sanskriet voor astraal lichaam

Meta bewustzijn: zie Bardo

Prana: In Indië gebruikte term voor Qi.

PSI: Verzamelnaam voor paranormale verschijnselen.

Qi: Vitale levensenergie. Ook genoemd : Bio-elektro-magnetische energie.

Quantumfysica: De studie van de bouwstenen  binnen in het atoom.

Telepathie: Het vermogen om   rechtstreeks gedachten over te brengen van geest (mind) naar geest (mind).

Xenoglossy: Het spreken, verstaan en/of  schrijven van een niet aangeleerde taal.

 

 

 

Karma

 

De wet van oorzaak en gevolg. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn daden en de gevolgen ervan. Het effect ervan doet zich voelen in dit leven, maar ook in de volgende levens. Het is de bedoeling dat we leren uit onze ervaringen, maar ook uit onze vergissingen. Als we uit onze ervaringen,  fouten en vergissingen leren en tot inzicht komen hoeven we ze niet meer opnieuw mee te maken. Als we er niet  uit leren komen ze toch weer terug op ons levenspad, in dit of een volgend leven. Karma  is dus zeker niet een wet van straf en beloning zoals hij soms wordt uitgelegd.

 

 

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

 

Terug naar boven        

 

  

 

 

                                          

click tracking