Reïncarnatie

en Leven Na De Dood

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? I  Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen I  Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Bekijk onze video op youtube

 

 

Waar is dit nu allemaal goed voor?

 

 

Elisabeth Kübler-Ross

 

         

Een van de belangrijke onderzoekers ivm het leven na de dood en reïncarnatie is de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross.

Ze deed jarenlang onderzoek naar ondermeer bijna-dood-ervaringen, BDE's bij kinderen, uittredingen, contact met overledenen enz. Ze schreef hierover diverse boeken en onwikkelde ook een nieuwe, positieve stervensbegeleiding, vanuit de wetenschap dat het leven niet eindigt bij wat men de 'dood' noemt, maar juist een overgang is naar een voortzetting van het leven in in andere dimensie. Hiernaast is een video met deze heel bijzondere persoon.

 

 

 

Waar is dit nu allemaal goed voor? Of: wie wordt daar nu allemaal beter van?  Dit zijn legitieme vragen die u zich  misschien stelt.

 

Eerst en vooral is  juiste en degelijke informatie over het leven na de dood een belangrijke hulp voor personen die iemand ‘verloren’ hebben. De overleden persoon: een ouder, kind of vriend is niet opgelost in het  niets!! Integendeel: hij of zij leeft  verder  in een prachtige en liefdevolle omgeving.

 

Deze informatie rekent af met alle vooroordelen, verkeerde informatie  en indoctrinaties over  de dood die we sinds onze prille jeugd  voorgeschoteld gekregen hebben door de gevestigde religies, de bevooroordeelde wetenschap,  literatuur  en niet te vergeten  de filmindustrie.

 

Het besef dat we na het eigen overlijden  worden  begeleid en ontvangen door gidsen, vrienden en familie neemt de angst weg voor de dood.

 

Juiste informatie over reïncarnatie en leven na de dood  zal ons helpen bij onze eigen overgang naar het leven in de andere wereld .

 

We worden over het algemeen gevoeliger en ontvankelijker voor kunst, ecologie, zachtere vormen van geneeskunde, onderwijs, economie enz.

Tevens gaan we onszelf meer verantwoordelijk voelen voor de aarde waarop we wonen en  ook voor haar bewoners. We beseffen immers dat we niet kunnen ontsnappen aan de gevolgen van onze daden.

 

Daarnaast kan de wetenschap over reïncarnatie bijdragen tot een verdere ontwikkeling van de wetenschap in het algemeen. Denken we bijvoorbeeld aan  de geschiedkunde: Door middel van regressies kan men een nog juistere informatie verkrijgen over de geschiedenis van de mensheid.

 

 

 

 

De hond van Pavlov

 

Ivan Pavlov was een Russisch  arts (1849 – 1936). Hij deed een proefneming bij een hond. Telkens hij de hond eten bracht deed hij vooraf een belletje rinkelen. Mettertijd leerde de hond dat als hij het belletje hoorde hij eten ging krijgen. Na een periode begon te hond te kwijlen telkens hij het belletje hoorde, ook al  volgde er geen eten op…

 

Op dezelfde manier worden mensen ‘afgericht’ of geconditioneerd door hun omgeving, opvoeders, leraars, politieke en religieuze leiders, enz.

Men wordt geleerd zus of zo te reageren op een bepaalde situatie. Het is niet van belang of onze reactie juist of  fout zit, maar wel of ze voldoet aan de verwachting van de maatschappij of omgeving waarin we leven. Zo worden kinderen van jongs af geleerd zicht te conformeren naar de algemeen geldende regels, ook al zijn die bevooroordeeld en verkeerd. De mens wordt geconditioneerd in een aantal gedragspatronen. Hij reageert dan nog uitsluitend met geconditioneerde reacties en is niet in staat onbevooroordeeld een situatie te benaderen.

Naar mij gevoel is het onze uiteindelijke opdracht in dit leven ( en de volgende) om onszelf te de-conditioneren van dit ‘Pavlov’-gedrag en onszelf  in psychologische zin te bevrijden. Dit gaat gepaard met een individuele verantwoordelijkheid. Intelligentie (creativiteit) neemt het dan over van  intellect (opgestapelde kennis). Inzicht neemt het dan over van bevooroordeeldheid.

 

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? I  Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen I  Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Terug naar boven        

 

 

 

 

                                            

click tracking