Reďncarnatie

en Leven Na De Dood

 

Hoofdpagina I Reďncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Bekijk onze video op youtube

 

 

 

Na de kolonisatie van centraal Afrika hoorden de blanken verhalen over een onbekend dier dat zowel leek op een zebra als op een giraffe. Hoewel er  honderden inheemse  getuigen waren die het bestaan van dit dier  - de okapi – bevestigden  vonden de kolonisatoren en de gevestigde  westerse wetenschappers het hele geval een hoop flauwe inheemse onzin. Ze  beschouwden de okapi als een mythisch dier  en dus geen onderzoek waardig.  Pas toen in 1901 een levende okapi werd gevangen  konden de wetenschappers natuurlijk niet anders dan het bestaan aanvaarden. Ze hadden wel een halve eeuw bij hoog en bij laag beweerd dat de okapi niet bestond, ondanks de vele getuigen.

Hetzelfde is nog steeds aan de gang als het gaat over reďncarnatie en het leven na de dood: ondanks de vele  duizenden getuigen  en de stapel  waterdichte wetenschappelijke bewijzen weigert  het  grootste gedeelte van de gevestigde wetenschappers het bestaan ervan te erkennen… omdat het gewoon niet kan.

 

 

 

Het  Astraal  Lichaam:

 

Het astraal lichaam is een fijnstoffelijk  of  onstoffelijk  ‘afgietsel’  of ‘dubbel’  van het fysieke lichaam. Dit zowel bij mens als dier.  Het is vaak doorschijnend , maar kan ook andere vormen aannemen  zoals een meer schimmige vorm, een licht, een lichtgevende vorm,

Maar het kan zich ook manifesteren als een perfect dubbel van het fysieke lichaam zodat er geen verschil te merken is.

In dit astraal lichaam zetelt het bewustzijn van de mens. Dit bewustzijn blijft  steeds verbonden met het astraal lichaam. Het astrale lichaam  is op deze aarde  en tijdens dit leven verbonden met het huidige fysieke lichaam.  Ons bewustzijn  is daarom ook verbonden met dit fysieke lichaam omdat het astrale lichaam nu huist in het fysieke lichaam.

Ons bewustzijn is dus geen  product van een chemisch proces binnen het fysieke lichaam zoals sommige wetenschappers nog beweren. Integendeel: het  bestaat en functioneert perfect los van dit fysieke lichaam. Zie verder: Uittredingen en Bijna Dood Ervaringen  (BDE).

Bij een nieuwe incarnatie neemt het astrale lichaam de vorm aan van het nieuwe fysieke lichaam.

 

 

 

 

Hoofdpagina I Reďncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Terug naar boven        

 

 

 

 

 

                                          

click tracking