Reďncarnatie

en Leven Na De Dood

 

Hoofdpagina I Reďncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

 

 

 

 

De Antwerpse cineast en reiziger Armand Denis en zijn vrouw Michaela waren wereldberoemd in de jaren 50 en 60 vanwege hun reisverslagen, vooral over Afrika. Ze schreven er vele boeken over en maakten vele films over hun reizen en safari’s. Hun documentaires verschenen ook wereldwijd op de televisie. Hun televisiereeks over het Afrikaanse wildlife  “Met een luipaard op schoot” is bij de wat oudere generaties hier zeker nog bekend. Vele jaren leefden en werkten ze enthousiast samen. In april 1971 overleed Armand  in Nairobi, Kenya, waar ze in hun zelfgebouwde huis woonden tussen hun geliefde dieren.

Na zijn overlijden bleef Michaela echter contact  hebben met Armand via een Londens medium. Hij bevestigde hierbij niet alleen zijn persoonlijk voortbestaan  en zijn blijvende band met Michaela, maar hielp haar vanuit de parallelle wereld ook met een reeks praktische problemen. Zo hielp hij haar een reeks verloren geraakte films terug te vinden. Toen Michaela hem hiernaar vroeg vertelde hij haar de naam van een Amerikaanse uitgeverij die kopieën bezat van deze films. Michaela kende de uitgeverij niet, maar  toen ze ze contacteerde bleken ze inderdaad de films te hebben en was er een belangrijk probleem opgelost. Vele van deze gesprekken tussen Michaela en Armand  (via het medium) werden op band vastgelegd. De Nederlandse uitgever Ad. M.C. Stok bevestigde in BRES nr 32 het bestaan van deze tapes en hun correcte inhoud.

 

 

Bekijk onze video op youtube

 

Mediums.

Mediums zijn  (doodgewone) mensen - ook met hun fouten en beperkingen - die vrij goed met overgegane personen kunnen communiceren.  Zij  kunnen dus via telepathische weg een overleden persoon  oproepen (zoals telefoneren) en hun boodschappen ook vrij duidelijk ontvangen. Zij treden op als tussenpersoon tussen deze wereld en de andere dimensie. Vaak staan ze ten dienste van de anderen en werken ze  als boodschapper  tussen degenen die in deze wereld leven en hun dierbaren die reeds zijn  verhuisd naar de andere wereld. Eigenlijk hebben ze een heel belangrijke maatschappelijke functie omdat ze  niet alleen de communicatie kunnen helpen verzekeren tussen  ons en onze overleden vrienden en familie, maar bovendien  kunnen ze zo na een overlijden  op onschatbare wijze het lijden verlichten van de achtergeblevenen.

Hierbij komt ook nog het nog verder te ontwikkelen wetenschappelijk nut van mediums: zij kunnen immers niet alleen het bestaan bevestigen en bewijzen van een leven na de dood en van parallelle werelden, maar zouden ons ook belangrijke wetenschappelijke informatie kunnen doorspelen vanuit die andere werelden. Gelukkig zijn er  reeds een aantal belangrijke wetenschappers die met mediums aan het werk zijn. Denken we maar aan prof. Gary  Schwarz uit  Arizona . Hij doet baanbrekende wetenschappelijke experimenten met mediums.

 

 

Links: Heksenverbranding te Amsterdam in 1571. Vaak waren zogenaamde heksen gewoon mediums die met overledenen konden communiceren.

 

Mediums zijn van alle tijden en van alle culturen. Soms noemt men ze orakels, dan weer shamanen  of heksen, maar  vaak waren en zijn deze personen de tussenpersonen tussen deze en andere werelden. In  Europa hadden deze mediums tijdens de middeleeuwen  en  tot  zelfs laat in de 19e eeuw te lijden van vervolging  door kerkelijke en politieke autoriteiten. De Katholieke en ander Christelijke kerken zagen  hen (en zien hen nog steeds, vrees ik) als een bedreiging voor hun  zgn  uitverkoren relatie met  God.

 

Niet alleen in het verleden waren er mediums. Ook nu zijn er over de hele wereld een reeks bekende en minder bekende. Van de bekende enkele namen:  James Van Praagh (USA), John Edward (USA), George Anderson (USA), Colin Fry  (UK),enz.

 

Helaas is er ook een negatieve kant te melden aan het mediumschap : er zijn nl  ook een hele reeks personen die zich als medium voordoen en dat niet zijn. Zij zijn mensen die ofwel zichzelf  onbewust ofwel anderen bewust  bedriegen. Meestal  uit puur winstbejag. En dit is wel een heel slechte zaak. Zij bedriegen niet alleen zichzelf en vooral de  anderen, maar brengen daarbij ook iets in diskrediet wat op zichzelf heel puur en mooi is.

Bedriegers zijn echter waarschijnlijk in geen enkel beroep uit te sluiten.

Als u zelf een  medium wil opzoeken om contact te maken met een overgegane persoon is het dus  aan te raden zich eerst goed te informeren en uit zijn doppen te kijken en dan vooral kritisch te blijven. Als een medium echt is zal het alle kritiek kunnen weerstaan en u bovendien overtuigen door concrete en persoonlijke gegevens te verstrekken  die u alleen kunt weten. Alleen zo iemand is uw vertrouwen waard. Anderen verdienen uiteraard niet beter dan ontmaskerd te worden.

 

 

 

        

Hiernaast zien we het Engels-Amerikaanse medium Lisa Williams aan het werk tijdens een reading voor haar programma 'Life Among The Dead'.

Williams is een authentiek medium en bewijst dat ook door concrete gegevens te geven van (en over) de gecontacteerde overgegane persoon.

Als medium helpt ze bewijs te leveren voor een voortbestaan na de dood čn helpt ze daadwerkelijk het (onnodige) lijden te verlichten van familieleden en vrienden. Zoals alle mediums heeft Lisa williams ook haar eigen persoonlijkheid en stijl.

 

 

 


Hoofdpagina I Reďncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

 

Terug naar boven        

 

 

 

 

                                          

click tracking