Reïncarnatie

en Leven Na De Dood

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

 

 

 

 

. …Ik ga volledig akkoord met de argumenten van Michael Roll omtrent de realiteit van paranormale verschijnselen en het bestaan van een  - in gewone omstandigheden – ongeziene wereld…

Quantumfysica : de aanwezigheid van een golf-natuur in subatomische deeltjes. Het vitale onderscheid tussen een golf en een vast deeltje is dat een golf “stapelbaar” en moduleerbaar is. Eenvoudig gezegd: deze eigenschappen laten toe dat golven van verschillende frequenties  dezelfde ruimte innemen, zonder dat er een directe interactie plaats vindt.

Om die reden is het heel goed mogelijk dat er parallelle werelden bestaan, gescheiden door een verschil in een of andere fundamentele golf-eigenschap.

Deze theorie komt rechtstreeks voort uit de golf-mechanica die jammer genoeg nog niet beschikbaar was voor de onderzoekers uit de Victoriaanse periode , net toen de grootste doorbraken met mediums plaats vonden…

 

                                                       Michael Scott   (Brits astrofysicus)

 

 Bekijk onze video op youtube

 

Het  leven tussen twee levens.

 

 

              

Naar de periode die we leven tussen twee levens, dwz na het overlijden en de nieuwe geboorte/incarnatie is door een hele reeks wetenschappers al onderzoek verricht. Een belangrijk instrument daarbij is de hypnose. Vrijwel iedereen die gehypnotiseerd kan worden (zo'n 80 % van alle mensen) kan daardoor teruggaan tot vorige levens, maar ook tot deze periode tussen twee levens. Twee bekende onderzoekers in dit veld zijn Dr Michael Newton en Dr Brian Weiss. Bekijk de video hiernaast met Michael Newton. Newton is ook de auteur van een aantal boeken over ons leven in de parallelle wereld.

 

 

 

 

·             Parallelle  werelden: Wetenschappers als Einstein hadden het reeds over het

theoretisch  bestaan van parallelle universums. Wel, duizenden ervaringen en getuigenissen van mensen uit alle culturen van over heel de wereld bevestigen het bestaan hiervan.

 

·             Nadat men overleden is wordt men opgevangen door familie, vrienden en /of

begeleiders naar dat niveau van  de astrale of  parallelle wereld dat overeenkomt met onze mentale, spirituele en morele ontwikkeling. Sommige mensen die een zeer zwaar leven of een periode van bijvoorbeeld zware mentale en/of fysieke stress achter de rug hebben verblijven vaak eerst nog in een plaats waar ze onder begeleiding van een bekwame gids tot rust kunnen komen en hun persoonlijke energie  in balans kunnen brengen. Deze plaatsen zijn van een prachtige natuurlijke schoonheid, vaak nog mooier dan  vergelijkbare plaatsen op deze aarde.

 

·             De parallelle wereld  heeft een natuur die te vergelijken is met de natuur op deze

aarde. Er zijn  planten, bomen, bloemen, dieren, vogels, bossen, bergen , meren, rivieren, zeeën enz… zoals we die op aarde kennen. Toch is de natuur er volgens getuigenissen van gene zijde en van mensen die er tijdens een uittreding of BDE  geweest zijn  nog mooier en intenser dan hier op aarde. Ook   zijn er door de mens gemaakte bouw –en kunstwerken, huizen, scholen, steden enz.

De parallelle wereld is dus eveneens opgebouwd uit materie. Alleen is de materie daar veel fijner van structuur. De moleculen, atomen en andere bouwstenen voor de materie schijnt daar op een veel hogere frequentie te vibreren dan hier. Daarom is het ginds mogelijk om met pure mentale kracht dingen te creëren.

De mens gaat daar dan ook ten volle zijn  creatieve gang met  kunst, architectuur, wetenschap, muziek…enz. Veel meer en veel intenser dan wat hier mogelijk is. Daar valt immers alle stress,spanning , conflict en oorlog weg die we hier kennen en ons belet om heel de tijd creatief te zijn.

Daarnaast wordt ook veel tijd besteedt aan studie : persoonlijk, maar ook  in samenwerking met vrienden  in een min of meer vaste studie/evolutie-groep. In die groep zitten heel dikwijls mensen waarmee we in de levens op deze aarde een band hebben: vrienden of familieleden. Tijdens onze studie daar worden we ook weer begeleid door  de nodige gidsen  en meesters.

 

·             Menselijke relaties  worden getypeerd door onderling begrip, tolerantie,  

hulpvaardigheid en liefde. Ambitie en  onderlinge competitie zijn er onbestaand. Tijdens een vorig of het vorige leven aangedaan onrecht wordt vergeven (door het slachtoffer) en er wordt uit begane fouten de nodige conclusie getrokken en voornemens gemaakt ( door de schuldige).Doordat de communicatie steeds telepathisch gebeurt  kan men niet anders dan direct en eerlijk zijn. Daardoor zijn de relaties daar veel opener en oprechter dan hier. Maar ook daar heeft ieder het recht op individualiteit en privacy, die dan ook ten volle gerespecteerd worden.

Het is daar helemaal niet alleen ernst en studie wat de klok slaat. Integendeel: alles wordt gezien binnen zijn relatieve belang  en dus zijn grappen en humor nooit ver weg. Naast alle vormen van kunst is er eveneens aandacht voor sport, spel, reizen,enz.

Dit alles naar eigen voorkeur en behoefte. En steeds is het vooral intens genieten.

 

·             En ja: men wordt in de parallelle wereld verenigd met  familieleden en vrienden die

ons zijn voorgegaan .

 

·             Het maken van contact met de achtergebleven familie en vrienden is ook een

bekommernis. Er wordt op verschillende manieren contact gezocht en gemaakt met de achtergeblevenen (zie hierboven). In elk geval volgt men met interesse en liefde  het leven van de achtergeblevenen. Men tracht hen ook op verschillende manieren te helpen. Eén klassieke manier is het sturen van gedachten en impulsen die een geliefde hier kan helpen om bepaalde belangrijke beslissingen te nemen. Soms  wordt er nog concreter geholpen : zoals bij  dreigend (levens) gevaar bijvoorbeeld. Ook  gebeurt het heel vaak dat iemand van gene zijde ‘afzakt’ naar hier om een stervende geliefde of vriend te helpen bij de overgang.

Vele personen aan gene zijde zijn overigens belast met het gidsen van een persoon op deze aarde.

 

·             Na de periode  die we doorbrengen  in de parallelle wereld en die wat duur betreft voor iedereen verschilt  komt het ogenblik dat we opnieuw geboren gaan worden in een nieuw menselijk lichaam op deze aarde. In overleg met de gidsen, leraren en ook vrienden daar kiezen we een leven op aarde waarin we weer kunnen doorwerken aan onze persoonlijke ontwikkeling. De hele reïncarnatiecyclus is er immers op gericht ons te laten evolueren op spiritueel, mentaal en ethisch vlak. Dit tot we zover geëvolueerd zijn dat terugkeren naar deze aarde niet meer nodig is .

Maar tot we op dat punt gekomen zijn is reïncarneren noodzakelijk. Deze aarde met zijn materialisme, conflicten, oorlogen  enz. is een plaats waar we belangrijke lessen kunnen leren, zij het in vaak zeer moeilijke omstandigheden. Ook is het belangrijk voor ieder van ons dat we op deze wereld onze verantwoordelijkheid opnemen en trachten van er een meer leefbare plaats te maken  en met iedereen op een zo goed mogelijke manier proberen om te gaan.

Nadat we dus een levensloop met daarbij behorend lichaam hebben  gekozen  gaan we voor de eigenlijke geboorte  in dat lichaam plaats nemen. Bij de geboorte start voor ieder van ons dan weer een volgende levensopdracht. Er treedt een volledig geheugenverlies op voor alles wat voorafging: zowel  wat betreft het leven aan gene zijde als wat betreft de vorige levens. Alles blijft echter aanwezig in ons onderbewustzijn. Door middel van o.a. hypnose kan men uit deze informatie putten als men dat wil.

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

 

Terug naar boven        

 

 

 

 

 

                                           

click tracking