Reïncarnatie

en Leven Na De Dood

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Bekijk onze video op youtube

 

 

 

 

Wetenschappelijk Onderzoek  naar  Reïncarnatie en Leven na de dood.

 

Diverse  wetenschappers  hielden en houden zich bezig met het onderzoek naar reïncarnatie en het leven na de dood. Een aantal onder hen:

 

 

Emanuel   Swedenborg. Zweeds natuurkundige (1688 tot 1772). Schreef een aantal werken over o.a. anatomie, fysiologie en psychologie. Daarnaast deed hij ook onderzoek naar het leven na de dood. Belangrijk hierbij waren zijn eigen ervaringen met uittredingen en contacten met personen in de andere dimensie.

 

 

 

Prof. Charles Richet. Frankrijk. (1850 – 1935). Professor Fysiologie aan de  universiteit van Parijs. Nobelprijswinnaar in 1913. Bestudeerde met een reeks Europese  collega’s   de communicatie met overledenen via mediums en  het leven na de dood.

 

Prof. Wilhelm Tenhaeff. Oprichter van de Leerstoel voor Parapsychologie aan de universiteit van Utrecht (1953). Deed ondermeer belangrijk onderzoek naar paranormale verschijnselen  en  communicatie en contact met overledenen.

 

Friedrich .Jürgenson. Geboren in Odessa, Rusland in 1903 uit Deense en Zweedse ouders. Kreeg later  de Zweedse nationaliteit. Overleed in 1987. De  EVP grondlegger. Was filmproducent en ornitholoog.  Bij het beluisteren van  geluidsopnamen van vogelgeluiden hoorde hij  op de band plots de duidelijke stem van zijn moeder, die hem persoonlijk met zijn troetelnaam aansprak. Dit bracht alles aan het rollen. Hij maakte later duizenden opnames van stemmen uit de parallelle wereld. Hij schreef eveneens enkele boeken over zijn ervaringen.

 

  

 

Dr. Konstantine  Raudive. Psycholoog, Letland. (1909 – 1974). Eén van de belangrijkste onderzoekers naar EVP (het hebben van elektronisch contact met overledenen). Na zijn ‘dood’ zet hij zijn  werk gewoon verder. Hij heeft nu regelmatig contact vanuit de parallelle wereld  met huidige onderzoekers naar EVP.

 

 

 

Prof. Dick J. Bierma. Universiteit van Utrecht (Parapsychologie). Doet onderzoek i.v.m. parapsychologische verschijnselen  en de relatie tussen   quantumfysica en bewustzijn.

 

Dr. Pim  van  Lommel. Cardioloog aan het  Rijkstate Ziekenhuis van Arnhem, Nederland. Doet onderzoek naar Bijna Dood Ervaringen. Publiceerde ondermeer een belangrijke studie over BDE’s  in  ‘The  Lancet’, het Britse gezaghebbend medisch tijdschrift. Over deze studie van  van Lommel vindt u meer informatie op: www.merkawah.nl/literatuur/lommel-lancet.html   .

 

Dr. Helen  Wambach. Amerikaans psychologe en klinisch psychiater.Geboren 1925, overleden begin jaren 80. Was verbonden aan diverse universiteiten in de USA. Deed regressies naar vorige levens met meer dan 1000 proefpersonen.

 

 

Prof. Gary Schwarz. Professor psychologie, geneeskunde, neurologie, psychiatrie en chirurgie aan de universiteit van Arizona,USA. Doet  belangrijk en uitgebreid onderzoek naar het leven na de dood en de contacten die mogelijk zijn met personen die leven in de andere wereld. Vooral bekend van zijn – onder extreem streng gecontroleerde - wetenschappelijke  proefnemingen met  een reeks  mediums.

 

 

 

   

Prof. Erlendur Haraldsson. Universiteit Reykyavik, IJsland . Onderzoekt  o.m.  reïncarnatie en sterfbedvisioenen.

 

 

 

 

 

  

Prof. David  Bohm.  Voormalig medewerker van Albert Einstein en professor theoretische fysica aan de Universiteit van London, UK. Was ook verbonden aan de internationale school van Brockwoord Park in Hampshire, UK en deed uitgebreid onderzoek naar o.a. een reeks paranormale fenomenen.

 

 

 

 

Prof. David Fontana. Psycholoog verbonden aan de universiteit van Minho, Portugal. Een van de wetenschappers betrokken bij het  ‘Scole’ experiment. (zie verder: links).

 

Montague Keen. Groot Brittannië .  Een van de belangrijkste hedendaagse onderzoekers naar reïncarnatie en het leven na de dood.In deze context was hij mede organisator  van het  ‘Scole’ experiment.

 

Prof. Arthur Ellison.  Fysicus. Universiteit van London. Ook betrokken bij het ‘Scole’ experiment.

  

 

Dr. Michael Newton. Psychiater ,  USA. Doet belangrijk onderzoek  naar vooral de perioden tussen  twee (aardse) levens en ondermeer de rol van gidsen en leraren uit  de parallelle wereld.

 

 

 

 

Prof. Ian Stevenson. Verbonden aan de universiteit van Virginia, USA . Zie: Ian Stevenson.

 

 

Prof. Raymond Moody . Verbonden aan de universiteit van Nevada, USA. Deed en doet vooral onderzoek naar bijna dood ervaringen en de communicatie  met overledenen .

 

 

 

 

 Dr. Elisabeth Kübler Ross. Psychiater, USA.

 Vooral bekend van haar baanbrekend werk in de stervensbegeleiding. Zij  behandelde haar stervende patiënten  als volwaardige mensen met recht op eerlijke en volledige informatie. Zij maakte o.a. komaf met  de betuttelende neerbuigende houding  van sommig medisch personeel en de zgn ‘loving lie’, de liefdevolle leugen die er op neerkomt de stervende wijs te maken dat  genezing op komst is, terwijl  hij of zij zelf wel beter weet. Zij informeerde hen over de gang van zaken bij het overlijden  en wat er op volgt.

 

Victor Zammit. Voormalig Australisch pleiter aan het hooggerechtshof van New South Wales, Australië.. Doet eigen onderzoek naar alle aspecten ivm leven na de dood en reïncarnatie. Schreef ook een  boek  :’A Lawyer Presents the Case/the Evidence for the Afterlife.’ Heeft ook een  levendige en eigenzinnige website: www.victorzammit.com

 

Prof. Ken Ring. Psycholoog, verbonden  aan de universiteit van Connecticut, USA.

 

Prof. Bruce Greyson. Psychiater verbonden aan de universiteit van Virginia, USA.

 

Prof. Peter Fenwick. Lid van de British Royal College of  Psychiatrists.

 

Dr. Amit  Goswami. Indië. Bestudeert de relatie tussen quantumfysica en het leven na de dood.

 

Prof. Ivan  Dmitriev. Fysicus, Rusland. Doet onderzoek naar contact en communicatie met overledenen.

 

Prof. Olga  Kharitidi. Psychiater, Rusland. Doet onderzoek naar contact en communicatie met overledenen.

 

Prof. Melvin Morse. Neuropsychiater, USA. Doet vooral onderzoek naar uittredingen en bijna dood ervaringen.

 

Prof. J.B. Rhine. Duke University, USA. Vooral bekend van zijn  parapsychologisch onderzoek, vooral  ook telepathie.

 

 

 

 

 

‘Brain first, mind second’ ... of… andersom?

 

Bij vele klassieke wetenschappers geldt nog steeds het axioma: brain first,mind second.In het Nederlands min of meer ‘hersenen eerst dan het bewustzijn’. M.a.w. : voor hen is het bewustzijn (mind) het gevolg,of het product van de hersenen (brain).

Moderne wetenschappers echter als Nobelprijswinnaar Sir John Eccles (neurofysioloog), Dr.Wilder Penfield (Amerikaans neurochirurg), Dr. William James (USA), Dr. Tom Slick (USA), David Bohm (fysicus,universiteit London) en anderen kwamen tot een tegengestelde conclusie. Volgens hen worden de hersens gebruikt als instrument en blijft het bewustzijn functioneren ook als de hersenen niet functioneren of dood zijn.

Het onderzoek van  Dr. Raymond Moody bevestigt dit volkomen. Tientallen personen die een bijna dood ervaring hebben gehad en klinisch dood waren geweest konden perfect vertellen wat er bijvoorbeeld in de operatiekamer (of in de kamers ernaast) gebeurd was. Meer nog: ze konden soms woordelijk herhalen wat dokters, medisch personeel, familie enz  gedurende die periode hadden gezegd. En dit terwijl  zij klinisch dood waren en hun hersenen geen enkele activiteit vertoonde. Deze ervaringen worden overigens door tientallen artsen overal ter wereld bevestigd.

 

 

 

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

 

Terug naar boven        

 

 

 

 

 

                                           

click tracking