Reïncarnatie en Leven Na De Dood

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

 

“Ik ga ervan uit dat het bestaan van ontlichaamde geesten wetenschappelijk overtuigend is aangetoond, en beschouw de scepticus niet langer als iemand die recht van spreken heeft over dit onderwerp. Een ieder die het bestaan van ontlichaamde geesten en het beschikbare bewijsmateriaal ervan weigert te accepteren is ofwel onwetend, of een morele lafaard. Ik heb geen geduld voor zo iemand en ben niet bereid nog langer met hem of haar te argumenteren, aangezien ik ervan uitga dat betrokkene niets van het onderwerp afweet.”  (Citaat uit  Colin Wilson’s  “Een speurtocht naar leven na dit leven”, p 178. Uitg. Het Spectrum – Aura.)

Dit nogal krasse citaat is de persoonlijke mening van  James Hyslop. Hij was professor  Logics en Ethics aan de Columbia Universiteit, USA. Hij was voorzitter van de American Society for Psychic Research van 1906 tot 1920. Pikant detail hierbij is dat vóór  Hyslop door eigen onderzoek overtuigd raakte van een voortbestaan na de dood hijzelf een keihard en standvastig scepticus was over de realiteit van een leven na de dood!

 

 

 Bekijk onze video op youtube

 

    Lijst  van boeken over Reïncarnatie  en Leven na de dood.:

    

    Nederlandstalig:  - Ian Stevenson. ’ Bewijzen van Reïncarnatie’. Vorig levensverhalen van jonge kinderen

                                     bevestigd door  getuigenissen, medische rapporten, officiële verslagen , en 

                                     bijzondere biologische kenmerken.

           

                                  - Helen Wambach. ‘De mens heeft vele levens’. Onderzoek naar vorige levens door

                                     hypnotische regressies. 

 

                                  - Gerdi Preger. ‘Daarom kwam ik terug’. Een verslag over een opmerkelijke BDE  en

                                    een bezoek aan de parallelle wereld.

 

                                  - Elisabeth Kübler Ross. ‘Over de dood en het leven daarna’.

 

                                        - Robert A. Monroe. ‘Uittredingen’.

   

                                  - Roy Stemman. ‘Vorige Levens’. Vele reïncarnatieverhalen uit de hele wereld.

 

                                  - Jasper Swain. ‘De dood van mijn zoon’. Zuid-Afrikaans rechter ontdekt dat

                                     communicatie mogelijk is met zijn overleden zoon. Een mooi en persoonlijk

                                     relaas.

 

                                  - Franz Seidl. ‘Registratie van bovennatuurlijke stemmen’.  Over EVP.

 

 

    Engelstalig:  - Ian Stevenson.  ‘ Where Reincarnation and Biology intersect’. De Engelstalige 

                             versie van  ‘Bewijzen van Reïncarnatie’.

 

                           - Ian Stevenson.  ‘Twenty  cases suggestive of Reincarnation’.  De klassieker

                             met twintig goed gedocumenteerde en gecontroleerde gevallen van

                             reïncarnatieverhalen van jongekinderen.

 

                           - Ian Stevenson. ‘Unlearned Language’. Enkele onderzochte gevallen van

                             xenoglossy.

       

                           - Gary Schwarz. ‘The afterlife experiments’. Wetenschappelijke experimenten

                              met een reeks mediums. Hun mogelijke communicatie met overledenen wordt

                              getest en bewezen. Wetenschap bevestigt het leven na de dood.

 

                           - Raymond A. Moody. ‘Life After Life’. Klassieker over uittredingen en BDE’s.

                             Tientallen aangrijpende verhalen.

 

                           - Michael Newton. ‘Journey of Souls’. Onderzoek naar het leven tussen twee

                             levens d.m.v. hypnose.

 

                           - Elisabeth Kübler Ross. ‘On life after death’. Over het leven na de dood.

 

                           - Brian Weiss. ‘Many Lives, Many Masters’. Psychiater ontdekt het bestaan

                              van het leven na de dood  via  gehypnotiseerde patiënte. Heeft ook

                             contact met de persoonlijke gids(en) van die patiënt.

                          

                           - James Van Praagh. ‘Talking to heaven’. Medium beschrijft zijn werk.

 

                           - John Edward. ‘One last time’. Medium  vertelt over een reeks interessante

                              en aangrijpende voorvallen.

 

                           - Joel Martin en Patricia Romanowski. ‘We don’t die’. Over o.a. het werk van

                              het Amerikaanse medium George Anderson.

 

                           - Joel Martin en Patricia Romanowski. ‘Love beyond life’. Meer verslagen over

                              het werk van George Anderson die bewijzen dat ‘overledenen’ verder leven

                              en dat contact en communicatie met hen mogelijk is.

 

                           - Tom Shroder. ‘Old Souls’. Journalist en scepticus gaat met Ian Stevenson mee

                                    op onderzoek en komt tot een interessante conclusie: Reïncarnatie bestaat !

 

          Anderstalig: -  Monique Simonet.  ‘A l’écoute de l’invisible’. Verslag van een Franse vrouw

                          over haar persoonlijke, soms heel aangrijpende, ervaringen met  EVP.

 

 

Hoofdpagina I Reïncarnatie in de wereldgeschiedenis I Het Astraal Lichaam I Uittredingen I Bijna Dood Ervaringen I Sterfbedvisioenen I Het overlijden en de overgang I Het waarnemen van overleden personen I Mediums I Het Spiritisme  I Communicatie met overgegane mensen I Het leven tussen twee levens I Aanwijzingen en bewijzen I Wetenschappelijk onderzoek I Quantumfysica en leven na de dood I Wetenschappers en onderzoekers met een interessante kijk op wetenschap en spiritualiteit I Het werk van professor Ian Stevenson I Woordenlijst I Waar is dit nu allemaal goed voor? Links  I Boeken I Oproep I Uw reacties en ervaringen Cursussen I Foto’s en video’s I Nieuws I

 

Terug naar boven        

 

 

 

 

 

                                         

click tracking